32. ročník orientačních běhů o „Pohár mládeže“

Rozpis 32.ročníku orientačních běhů o „Pohár mládeže“ a  „Přeboru škol“ pořádaných pod heslem „Sportuj s námi“, pro školní rok  2009-2010

Pořadatel: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice n.L., za finanční podpory  města Roudnice n..L.

Druh závodu : Denní pěší orientační běh jednotlivců

Termíny a prostory :

 • 25.3.2010-mapa „Dobříň“-shromaždiště v Dobříni u Labe (2.závod „Poháru mládeže“ /1.proběhl na podzim/)
 • 22.4.2010-mapa „Hostěraz“-shromaždiště na louce u Krábčic (3.závod „Poháru mládeže“, okresní kolo celostátní soutěže „Přebor škol“)
 • 13.5.2010-mapa „Zavadilka“-shromaždiště ve Vědomicích u lesa (krajské kolo „Přeboru škol“ pro ústecký kraj -vítězné školy postupují do republikového finále v Praze /9.6.2010/)

Doprava: pořadatel zajišťuje autobus  dle dohody s vedoucími  jednotlivých  škol. Úhrada  za 1 osobu a 1 závod : 10 Kč. Na místě a čase odjezdu se domluvte na tel. č. 731 899 545 u p. J.Bukové.
Prezentace: na shromaždišti od 13.  hod. Předpokládané zahájení startu ve 14 h., konec závodů dle počtu startujících, okolo 17.hod.

Startovné: 10Kč za 1 účastníka/závod-platí se hromadně při prezentaci,spolu s dopravou
Účast a kategorie:

 • Náborový závod  /započítává se do Poháru mládeže/-fáborkovaná trať:
  • I.N-nejmladší žáci max.3.třída  /nar. 2000 a ml./,mohou startovat jednotlivě nebo  dvojice
 • Pohár mládeže, Přebor škol
  • II.D5,H5 -starší děti,4.-5. ročník ZŠ /nar.2000,1999,98,/
  • III. D7,H7-mladší žactvo,6.-7.roč. ZŚ,prima a sekunda víceletých gymnázií /nar.1998,97, 96, /
  • IV.D9,H9-starší žactvo,8.-9.roč.ZŠ,tercie a kvarta osmiletých gymnázií /nar. 1996,95,94/
  • V.DS,HS-studenti-1.-4. roč. SŠ,kvinta-oktáva osmiletých gymnázií /nar. 1994,93,92,91,90
  • V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození-obě tyto podmínky musí být u každého závodníka splněny současně. Dospělí mohou startovat v kterékoliv kategorii mimo soutěž.

Přihlášky: soupiska všech závodníků školy,potvrzená ředitelstvím školy,na každý závod zvlášť -kategorie,jméno a příjmení,třída,rok narození,u náboru označte příp.dvojice. Lze označit žáky dojíždějící-budou startovat na začátku,
Vše zaslat na adr.:  skob.rce@gmail.com.,ev.dotazy na tel č. 731 899 545-J.Buková

Termín přihlášek:

 • 1.závod: do 19.3.
 • 2.závod: do 16.4.
 • 3.závod: do 6.5.
 • PROSÍME O DODRŽENÍ TĚCHTO TERMÍNŮ!!!!

Hodnocení:
„Pohár mládeže“:vítěz v kategorii obdrží tolik bodů,kolik je startujících v dané kategorii /bez startujících mimo soutěž/,další vždy o bod méně.Diskvalifikovaný závodník získává 0 bodů .
Každý získá ještě 1 bod za účast.
Všichni obdrží účastnický diplom,závodníci na 1.-3. místě v každé kategorii další diplom.Vítězná škola získá pohár.Jednotlivci,kteří obsadí 1.místo v celkovém součtu všech tří závodů,obdrží věcné ceny.

„Přebor škol v OB“:Do soutěže družstev bodují vždy dva nejlepší závodníci  jedné školy v kategorii.Body se přidělují  podle počtu zúčastněných družstev.Např. Při účasti 5.družstev v kategorii, se prvnímu přidělí 10 bodů a dalším o bod méně.Další závodníci družstva,kteří nebodují,body neberou.
 
Upozornění: závody se konají za každého počasí.Na shromaždišti je k dispozici stan  pro odložení zavazadel.Pro závodníky je vhodné oblečení a obutí do terénu.
NE-krátké nohavice! Pro případ horšího počasí něco na převlečení.Doporučujeme pláštěnku a na tratích bez fáborků buzolu.
V cíli závodníci obdrží šťávu a mohou si zakoupit drobné sladkosti /okolo 5 Kč/

Činovníci:

 • ředitel závodu: Jana Buková
 • hlavní rozhodčí: Jana Buková
 • autoři tratí:Bc. Pavel Simr, Jana Buková, Miloslav Buk

Informace: SK OB, J. Buková, tel.731 899 545, mail: janabuk@atlas.cz, www.orientak.unas.cz

Detailní informace k jednotlivým závodům zašleme v aktuálním termínu před závodem /v týdnu před závodem/
Připomínka:1 závod „Poháru mládeže„ proběhl 24.9. 2009

J. Buková,ředitel závodu