Dny orientace v přírodě 2010

[ Převzato ze stránek Komise rozvoje orientačního běhu ]

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2010 druhý ročník akce pro školní mládež a sportovní veřejnost

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

Motto akce: KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA. POJĎ SI ZAKUFROVAT!! BUĎ PŘESNÝ JAKO GPS!!

Pro rok 2010 jsou připraveny tyto novinky:

  1. projekt je rozdělen na jarní část (20.-30. dubna 2010) a podzimní část (5.-15. října 2010) – oddíly se mohou hlásit do části projektu, která jim vyhovuje vzhledem k termínu jejich akce, nebo se oddíly mohou hlásit do obou částí, pokud připraví akce pro jarní i podzimní část.
  2. pro pořadatele akcí pořádaných v rámci projektu Dny orientace v přírodě je připraven seminář pořadatelů. Termín semináře je sobota 20.3.20100 od 16 hodin v hale Slavia Hradec Králové. Účast je dobrovolná, cílem je podělit se o zkušenosti s pořádáním akcí pro školy a veřejnost a možnost vyzvednout si metodické materiály a poukázky připravené od sponzorů (firmy Gigasport a HSH).

Všechny oddíly budou informovány prostřednictvím VÝZVY ODDÍLŮM, která bude rozeslána elektronicky ze sekretariátu ČSOS na mailové adresy uvedené v adresáři oddílů.