Mikulášský kufr, 6. 12. 2008

Sportovní klub Praga všem jinochům a děvám oznamuje, že konati se bude:

noční klání o MIKULÁŠŮV KUFR

v lesích v okolí obce Novodvorské, na krajobraze od nepaměti Divadlo nazývaném, a to v sobotu VI.prasince L.P. MMVIII. (6.12.2008)

 Klání toto ve vojích následujících provozovati se bude:

  • HOLÁTKA budou se držeti linie provázkové, která pro ně specielně zrychtována bude. Též odrostlejší holota jest vítána a klání účastniti se může.
  • BLOUDĚNÍ ANDĚLSKÉ (2,5 km – pro dítka samostatnější i velká všeho věku)
  • BLOUDĚNÍ ČERTOVSKÉ (3,5 km – cesta přiměřeně dlouhá zrychtována bude)
  • BLOUDĚNÍ LUCIFEŘÍ (6,0 km – obě cesty s výměnou karty čertovské)

Každý ať si sám zvolí noční skupinu bloudící, která jeho letoře nejlépe jest vyhovující.
Úspěchy veškeré  holoty do  PRAŽSKÉHO ZIMNÍHO KLÁNÍ (PZL) zarátány budou

Kdo nechceš místo shromáždění minouti, odejeď štolou podzemní, signum „C“ až do „KAČEROVA“. Od štol dráhy pekelné jest třeba čtyřkolé velké vozidlo (numero 106,170,196,197,198,199,203,513) použíti a za záchranou brzdu zatáhnouti u sídla Novodvorská.

Dál drž se rad strašidel a značení zřízeného, jež tě do místa srocení dovede. Věz, že cesta asi třisto metrů obnáší a v blízkosti doupěte neřesti a her nachází (hospůdka u minigolfu – Nad lesním divadlem).

Zde se hlas bez prodlení o hodině XVI-XVII (16-17 hod). Na reji se za malý obolos zúčastniti můžeš anžto rovná berně ve výši deset krejcarův pro malou holotu vyhlášena byla. Jsi-li však bohatec, můžeš dle vlastního soudu na vydržování a výchovu strašidel více přispěti.

Bandě pořadatelské nejvíce prospěješ, přihlásíš-li se poštou síťovou pod heslem sarka-j@volny.cz (720 487 793). Tomu, který tak učiní, obludy pekelné škoditi nebudou.

Start holátek zahájen bude zřejmě o půl páté hodiny po poledni, hleď se tedy včas na místo dostaviti.

K závodu samému nepotřebuješ nic než hlavu bystrou, nejlépe vlastní, nohy v škorně neklouzavé obuté, růžici větrnou, směr ukazující a laternu neb svíci jasnou. Protože po setmění rejdění strašidel a děsů v lesích započne, výstroj tvoje příliš od jejich lišiti by se neměla – pak v hvozdě temném úhona tobě nehrozí.

K řízení klání připraveni jsou poděsové, síly temné, trollové a další cháska strašící.

Dáno v Praze,  II. prasince MMVIII.