Oblastní kartograf SO

Oblastním kartografem SO je (vždycky byl a bude) Zdeněk Švec (SLA).

Obracejte se výhradně na něj ve věcech map pro orientační běh v rámci SO.

Kontakty:
z.svec@tiscali.cz, 732 868 078