Přebor škol, 19. 5. 2011, Praha – Vypich

Krajské finále oblast Praha a  Střední Čechy

Datum konání: čtvrtek 19. května 2011   

Zařazení do soutěží:   

 • pro školy MČ Praha 6 se započítávají výsledky do Poháru Prahy 6
 • pro všechny pražské školy se započítávají výsledky do Poháru primátora
 • postupový závod do celostátního finále  ve Vsetíně 1. 6. 2011

Pořadatelé :

Centrum: Obora Hvězda, vstup branou od křižovatky ulic Na Vypichu a Nad Klášterním

Účast: jedná se o soutěž školních družstev. V družstvu školy může startovat v každé kategorii 5 závodníků.  Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy.

Kategorie :

 • D5, H5 – mladší děti: 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999
 • D7, H7 – mladší žactvo: 6. – 7. ročník ZŠ, rok nar. 1999, 1998, 1997, (prima a sekunda víceletých gymnázií)
 • D9, H9 – starší žactvo: 8. – 9. ročník, rok narození 1997, 1996, 1995, (tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií).
 • DS, HS – studenti: 1. – 4. ročník středních škol, rok nar. 1991 až 1995 (kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií).

V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:

 • žáci  příslušného ročníku
 • žáci  příslušného roku narození

Přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně! Závodníci  nemohou  startovat ve vyšší věkové kategorii.

Hodnocení: proběhne zvlášť pro pražskou a středočeskou oblast. Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.) Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!

Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť:

 • v kategorii D5, H5 –  bez postupu do celorepublikového finále,
 • v kategorii D7, H7 + D9, H9 – postupuje škola s nejvyšším součtem bodů,
 • v kategorii DS, HS – postupuje škola s nejvyšším součtem bodů.

V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva. Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.    
 
Přihlášky: do 11. 5. 2011 (datum obdržení) e-mailem na adresu: jana.nemcova@ddmp6.cz   –  Jana Němcová, v kopii rychterova@ddmpraha.cz, do předmětu uveďte: „přihláška OB-název školy“ (přiklad: přihláška OB-GJNerudy)

Přihláška e-mailem je platná až po obdržení reply.
Důrazně Vás žádáme o vyplnění přihlášky do přiloženého formuláře pro každou kategorii  zvlášť! Označení kategorií viz tento rozpis – pouze arabská čísla.
Děkujeme !
 
Informace:

Start 00: 10.00 hodin   

Předpokládaný termín ukončení ve 13:00 – 14:00 h (podle počtu účastníků).

Prezentace:

 • termín – čtvrtek 19. 5. 2011 od  9:15 do 9:45 hodin
 • místo – před vstupem na dopravní hřistě DDM Praha 6 na Vypichu, Na Vypichu x Nad Klášterním

Mapa: Hvězda
Terén: příměstský les, letohrádek Hvězda, hustá síť komunikací
Ražení: mechanické do startovních průkazů nebo čipy
 
Funkcionáři:

 • Ředitelka závodu: Jana Němcová
 • Sekretář: Zdenka Rychterová
 • Hlavní rozhodčí: Pavel Vinš
 • Stavitel tratí: Dominika Plochová

Vyhlášení výsledků: výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu.
Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva obdrží drobné ceny.

Předpis: závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu.
 
Upozornění: závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Startovné: pražské školy mají díky grantu účast zdarma, středočeské odvedou 10Kč za závodníka

Za  laskavou podporu děkujeme kartografickému vydavatelství a tiskárně Žaket a hlavnímu městu Praze za udělení grantu.