Přihlášky do žebříčku A a B se blíží!

Do žebříčku A přihlašují oddíly své závodníky v souladu se Soutěžním
řádem do 1. 5. 2007 na adresu petr.klimpl@worldonline.cz, s uvedením kategorie, příjmení a jména, registračního čísla a licence; přihlášku nutno doložit vkladem 30 Kč na závodníka, vklad zaslat na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, 530 02 Pardubice, číslo 1069724001/2400, VS 50XXXX (XXXX – číslo oddílu podle adresáře ČSOB), KS 308 (úhradu do 200 Kč možno provést v hotovosti nejpozději na 2. závodě zařazeném do žebříčku u Petra Klimpla). Více v prováděcích předpisech [PDF] pro rok 2007.

Do žebříčku B se oddíly přihlašuji přes Josefa Rychteckého, email josef.rychtecky@jrn.cz. Termín přihlášek pro rok 2007 je 10.4.2007. Vklad 25,- Kč za závodníka uhraďte na účet : 212977294/0300. Variabilní symbol : 27 0000 xxxx.   xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Výsledky jsou zpracovány na základě automaticky převzatých dat. Při rozdílných registračních čísel nebo kategorie při přihlášce na závod a přihlášce do žebříčku  nejsou data zpracována. Ve výsledcích jsou zahrnuti všichni přihlášení závodníci. Více na stránkách žebříčku B – Čechy.