Školení trenérů T2

Metodická komise sekce OB pořádá školení trenérů T2. Školení je určeno pro zájemce o získání licence T2, nutnou podmínkou je mít k 30. 9. 2010 licenci T3. V souladu se „Systémem trenérů sekce OB“ bude školení trenérů T2 rozděleno na dvě části, přičemž pro získání licence T2 je nutné se zúčastnit obou částí!