ŠKOLENÍ ZAČÍNAJÍCÍCH KARTOGRAFŮ

Mapová rada ČSOS pořádá školení pro začínající kartografy, které se bude
konat v termínu 12.-14. 11. 2010 (pátek až neděle) v rekreačním středisku Renospond ve Zderazi (3 km severozápadně od Proseče u Skutče). Účastníci pod vedením zkušených lektorů získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti se zpracováním map pro OB (mapování v terénu, kresba na počítači v OCADu, mapový klíč, tisk, evidence map, zásady organizace mapování, …). Pro účastníky je zajištěno ubytování a stravování formou plné penze, doprava není hrazena.
Školení začíná v pátek obědem a končí v neděli odpoledne. Účastnický poplatek činí 1.100,- Kč na osobu; z finančních důvodů letos ČSOS na tuto akci nepřispívá a je tedy plně hrazen účastníky. Závazné přihlášky zasílejte do 31. 10. 2010 e-mailem na adresu langr.jan@centrum.cz nebo poštou na adresu: Jan Langr, Lidická 503/1, 500 11 Hradec Králové 11. V přihlášce uveďte oddíl, kontaktní osobu (adresa, e-mail, telefon, mobil) a seznam účastníků včetně rodného a registračního čísla.

Podrobnější informace včas naleznete na Internetu na stránce Mapové rady a budou Vám zaslány e-mailem na kontaktní osobu. S přihláškou neotálejte, počet míst je omezen a přihlášky budou zařazeny podle data jejich přijetí.

Souběžně se školením se uskuteční výjezdní zasedání Mapové rady za účasti
oblastních kartografů.