Výukové mapy OB ve Středočeské oblasti pro rok 2007

Díky Komisi rozvoje OB, reprezentované zejména Krišpínou Bořánkovou, se ve Středočeské oblasti zrealizují pro letošek 2 výukové mapy.
Garantem jsou oddíly SLA a ROZ, jejichž úkolem je zajistit spolupráci s některou ze škol v jejich městě, zmapování a nakreslení OB mapy v blízkosti školy, několik školních akcí a pak, pokud možno, pokračování spolupráce do dalších let, nejlépe na věky..:-)
Díky grantu MŠMT, vybojovanému právě Komisí rozvoje OB, dostanou tyto oddíly finanční příspěvek, který by měl pokrýt náklady na vytvoření mapy.

Akce Výukové mapy OB je další z nabídek „dosud o – nepostižené veřejnosti“ na seznámení se s orienťákem a dalším dílem zviditelnění našeho sportu a o – hnutí.
Konečným cílem těchto nabídek je onen Rozvoj OB, pro který je třeba stále něco dělat…
    
Po počátečních rozpačitých reakcích oddílů vznikl nakonec přetlak zájemců.
Rozhodnutím Výboru Středočeské oblasti byly nakonec zvoleny oddíly SLA a ROZ, které se přihlásily mezi prvními a kde je záruka splnění všech podmínek akce.
Takže držíme palce a těšíme se na nové sportovce, uvízlé v síti OB!

Dalším počinem Komise rozvoje OB jsou pro rok 2008 Cvičné trasy OB.
Tato akce zatím nemá přesné obrysy, vše se jistě ve správný čas dozvíme.
Principem je vytvoření pevných kontrol v místech navštěvovaných veřejností (příměstské lesy, parky..), možnost veřejnosti získat OB mapu se zákresem těchto kontrol a tím pádem možnost si kontroly v terénu proběhnout.