Obrázek není k dispozici

Nové směrnice ČSOS pro účast na závodech a pro evidenci a registraci členů

3. 1. 2010 František Pašek 0

[ převzato z orientacnibeh.cz ] V návaznosti na nové Stanovy ČSOS přijaté valnou hromadou dne 12. 12. 2009 schválilo Předsednictvo svazu v minulých dnech nové celosvazové materiály týkající se účasti na závodech, a také evidence a registrace členů, které nabývají platnosti od 1. ledna 2010. Nově platnými dokumenty ČSOS jsou: směrnice pro účast na závodech ČSOS směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS včetně aktulizovaných formulářů: přihláška člena ČSOS evidenční list Všechny tyto nově schválené materiály včetně příloh jsou publikovány na www stránkách svazu v sekci Dokumenty a do konce roku budou zaslány všem klubům na jejich kontaktní e-mail. […]