Nominační kritéria na hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018

Termín a místo: 28. 1. – 2. 2. 2018, Pardubický kraj

Kategorie na ZODM:

 • DM – dívky mladší (ročník narození 2004 a mladší)
 • HM – hoši mladší (ročník narození 2004 a mladší)
 • DS – dívky starší (ročník narození 2002 a 2003)
 • HS – hoši starší (ročník narození 2002 a 2003)

Kraj reprezentují dva závodníci v každé kategorii.

Nominační kritéria:

 • nominace bude provedena na základě výsledků nominačního žebříčku do kterého se počítají oba závody ČP LOB v termínu 16. – 17. 12., Carlsfeld, Krušné hory
 • závodníci ročníků 2004 a mladší, kteří chtějí být zařazeni do nominačního žebříčku se přihlásí do kategorie H14 / D14
 • závodníci ročníků 2002 a 2003, kteří chtějí být zařazeni do nominačního žebříčku se přihlásí do kategorie H17 / D17
 • na uvedené závody se zájemci o nominaci hlásí sami prostřednictvím svých oddílů. Termín přihlášek je do 8. 12. 2017 (23:59 hod.), dohlášky možné pouze v omezené míře v den závodu.

Bodování:

 • za výsledky v jednotlivých závodech budou závodníkům přidělovány body dle umístění v tomto pořadí 7 – 5 – 3 – 2 – 1
 • závodník na 1. místě tedy obdrží 7 bodů, závodník na 5. místě 1 bod. Body se přidělují pouze závodníkům Středočeského kraje, kteří předem potvrdili, že mají zájem startovat na ZODM. Závodníci s trvalým bydlištěm mimo Středočeský kraj se tedy do bodování nepočítají, ani jej nijak neovlivňují.

Nominováni v každé kategorii budou dva závodníci/závodnice s největším počtem nominačních bodů, získaným součtem bodů v jednotlivých závodech. V případě rovnosti počtu bodů rozhodne o nominaci vedení SSOS.
V případě, že se nominační závody LOB v termínu 16. – 17. 12. 2017 neuskuteční, rozhodne o nominaci vedení SSOS. Přihlédnuto bude k dosavadním výsledkům v závodech LOB, výsledkům v hladkém běžeckém lyžování a výsledkům v OB.
Nominace bude uzavřena do 20. 12. 2017.

Podmínky zařazení do hodnocení:

 • závodník musí mít trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • závodník, který se hodlá zúčastnit nominace, to do 15. 12. 2017 oznámí na petr.valasek7@gmail.com a garantuje svou účast na ZODM (28. 1. – 2. 2. 2018), vč. uvolnění ze školní výuky

Za Středočechy
Pavel Vinš