Nová čísla účtů ČSOS

Od 1. listopadu 2017 platí nová čísla účtů (Fiobanka) pro platby za členské příspěvky (klubů ČSOS) – variabilní symbol platby = číslo klubu dle Evidence ČSOS a platby za registrace závodníků v sekcích ČSOS (OB, LOB, MTBO, Trail-o) – variabilní symbol platby = číslo Vašeho klubu dle Evidence ČSOS:

  • 2301296246/2010 (členské příspěvky ČSOS)
  • 2401296235/2010 (registrace sekce OB)
  • 2501296240/2010 (registrace sekce LOB)
  • 2801296242/2010 (registrace sekce MTBO)
  • 2901296231/2010 (registrace sekce Trail-o)

Nová čísla účtů je možné pro platby používat již nyní.

Od listopadu 2017 budou stávající čísla účtů u mBanky zrušeny.