Nový informační systém ČSOS (ORIS)

[ převzato z http://beda.lpu.cz ]

Informační systém ČSOS s názvem ORIS byl spuštěn (tedy zatím jen jedna jeho část – adresář klubů a evidence členů ČSOS). Systém má v budoucnu sdružovat veškerou agendu v ČSOS, ať již jde o evidenci členů, registraci sportovců, platby členských příspěvků, kalendář závodů, přihlášky, výsledky a další údaje, které dosud byly roztříštěné jednotlivě po různých místech internetu. Vedoucí klubů obdrželi e-mailem přístupové údaje do systému, aby mohli zkontrolovat uvedené údaje o klubu a stav členské základny, která je v systému nyní uváděna. Po provedení těchto kontrol a případných opravách nepřesných či chybějících údajů může vedoucí klubu také prostřednictvím systému „odeslat Evidenční list klubu 2013“ místo tradičního vyplňování formuláře a jeho zasílání emailem (nutno vyplnit do 15. 1. 2013 a současně na ČSOS poslat 700,- Kč členský příspěvek na rok 2013). Ostatním návštěvníkům ORISU, kteří prozatím nemají své přístupové údaje, budou z počátku k dispozici informace z adresáře klubů a kalendáře hlavních závodů, od února 2013 se počítá s tím, že vedoucí klubů dostanou možnost zakládat další uživatele systému z řad členů svého klubu. Zároveň se rozběhne registrace sekce OB na sezónu 2013 (a evidence přestupů, hostování aj.), budou doplňovány další závody do kalendáře (oblastní žebříčky a lokální závody), bude zprovozněn přihláškový systém a další součásti systému.