Přebor škol v orientačním běhu, krajské kolo, 10. 5. 2016, Kladno

V režii KOB Kladno proběhlo v úterý 10.5. krajské kolo Přeboru škol v OB, pro Střední Čechy a Prahu, postupový závod pro celostátní finále.
Centrum bylo ve sportovním areálu Sletiště, závodilo se v přilehlém lese Lapák na mapě Sletiště 1 : 10 000.

Vzestupný trend účasti se opět potvrdil, cílem prošlo 362 závodníků, 220 z pražských škol a 142 ze středočeských.

Závod se však bohužel pravděpodobně zařadil do Guinessovy knihy rekordů…
4 ukradené kontroly během závodu (další 2 při sbírání), byly smutnou okolností, která ovlivnila výsledky.
Protože byly některé kategorie zrušeny, bylo potřeba najít po konzultaci s garanty Přeboru škol postupový klíč do celostátního finále.

Do celostátního finále (8.6.2016 Praha Bohnice) postoupily:

Kategorie DH7 + DH9 (Středočeský kraj)

  • Gymnázium Karla Čapka v Dobříši
  • Praha – Gymnázium Opatov + Gymnázium Nový PORG

Kategorie DS + HS (Středočeský kraj):

  • Gymnázium Kladno
  • Praha – Gymnázium Jana Keplera + Křesťanské gymnázium + Gymnázium Budějovická

Více (kompletní výsledky, fotky, další informace..) zde.
Stránky celostátního finále jsou zde.

Přejme zástupcům Středních Čech ve finále mnoho zdaru!