Shromáždění Středočeského svazu orientačních sportů, 19. 3. 2013, Praha – Strahov

Středočeský svaz orientačních sportů svolává Shromáždění Středočeského svazu orientačních sportů na úterý 19. 3. 2013 od 18:00 do budovy ČSTV v Praze na Strahově, zasedací místnost č. 209.

Program:

  • situace v ČSTV, financování činnosti SSOS
  • vyhodnocení roku 2012 – soutěže, výsledky, pořádání závodů, rozpočet 2012
  • příprava soutěží 2013
  • příprava dokumentů 2013 
  • rozpočet 2013
  • plán akcí mládeže 2013
  • akce pro veřejnost
  • různé

Účast:

  • výbor SSOS
  • po 1 zástupci oddílů DCE, DKL, DOR, HCE, KAM, KNC, KPY, LBE, LME, ODV, ROU, ROZ, SKL, SLA, TEH a ZVO

Návrh rozpočtu a dokumentů 2013 bude delegátům zaslán na jejich e–mailovou adresu.

Žádáme oddíly o nahlášení svého zástupce včetně e–mailové adresy do 11.03.2013 na adresu pavel.vins@zaket.cz.