Valná hromada Středočeské oblasti ČSOB

1.2.2007 se v útulném salonku v budově ČSTV na Strahově odehrála Valná hromada Středočeské oblasti (SO) – nejvyšší oblastní orgán. Za účasti oddíly delegovaných zástupců a „Výborů“ se 2 hodinky mluvilo a jednalo o dění v loňském a tomto roce.

Zprávy o činnosti přinesly podle předpokladů příjemné informace. Zaměřujeme se na mládež a výsledky jsou čím dál hmatatelnější. Každý rok je oblastní výběr žactva na Mistrovství ČR výš a výš a rozhodně lze předpokládat, že to nebude horší. Parta mládežníků je báječná, drží spolu a popohání se k neustálému zlepšování. 4. místo žákovského družstva na Mistrovství ČR, 2 dorostenečtí reprezentanti, další A a B licence, úspěchy v závodech oblastních žebříčků…
S tím souvisí i tok oblastních peněz – podporují se zejména akce později narozených závodníků. Několik soustředění, přípravný a nominační kemp, obří výprava na Mistrovství, testování… Je to radostný pohled, jak se stokoruny přelévají do nohou a mozků našich nadějí!
Stejným způsobem se bude pracovat i letos.
„Erárních“ peněz je málo, lepší to asi nebude, hlavní tíhu nesou oddíly a rodiče, kterým patří velký dík a sem tam se uloví nějaký grant. Pro dospělé může být zajímavým námětem informace o možnosti ulevit si prostřednictvím finančního daru sportovce oddílu, což praktikují v KAM a detaily sdělí na požádání Petr Valášek.
Výsledkem několika jednání s Pražskou oblastí je pár „ekonomických novinek“. Zvyšuje se maximální výše startovného na oblastních závodech (směřuje zřejmě ke konečné deregulaci startovného a je nutno poznamenat, že výbor SO tyto novinky podporuje). Nová maxima jsou 40 Kč u žactva a 70 Kč u ostatních. Pořadatelé oblastních závodů mají tedy o trochu lepší možnost dostat se díky stovkám hodin práce pro ostatní orienťáky třeba i do zisku. Nově (tedy spíš staronově) se budou odvádět Pražské oblasti poplatky za použití SI vybavení, na jeho údržbu a obnovu.
Připravují se nové Soutěžní řád a Prováděcí pokyny pro SO, budou k dispozici počátkem března a žádné dramatické novinky se v nich nevyskytnou.
Závod SLA na Barvínku plánovaný na 31.03. se nekoná (zatrhl správce lesa kvůli ptáčatům a jiné drobotině) a přesunuje pravděpodobně na 24.06. Bude včas oznámeno.
SO uspořádá v letošním roce školení rozhodčích a trenérů III. tříd. V souvislosti se zvyšujícími se obrátkami činnosti oddílů je potřeba, aby se jejich zodpovědní zástupci seriózně přiučili.Výbor žádá zájemce, aby se přihlásili, prožeňte tedy tuto informaci co nejrychleji svými oddíly a ozvěte se.
Systém oblastních soutěží zůstává stejný.
Krátce, ale báječně funguje nová Komise pro rozvoj OB při ČSOB, která spoluprací s různými úřady posunuje pokusy o zviditelňování OB o něco dál. Díky její práci máme nové možnosti jak finančně a návod jak organizačně pokrýt snahu o rozmach OB v oblasti. Přebor škol, výukové mapy ve spolupráci se školami, cvičné trasy v příměstských terénech, systém Veřejných závodů… Letos se vynasnaží zrealizovat výukovou mapu ve Slaném a Kostelci nad Černými lesy, na oblastních závodech budou kategorie pro příchozí, do budoucna by měly být další mapy a snad cvičné trasy. Přebor škol je v SO stále popelkou, škoda.
V roce 2006 se oproti předpokladu nepodařilo vydat novou mapu. Letos připravuje DKL novou a rozšířenou U Obory a SO přispěje částkou cca 5 000 Kč.
V roce 2007 uspořádá závod Středočeského a Pražského žebříčku DKL a SLA a závod Žaket pražského poháru žactva ROZ.
Do SO přibyl nový oddíl SK Zvole (ZVO).

Pár informací z ČSOB:
ČSOB prodloužil smlouvu s TOI TOI a Kooperativou (úrazové pojištění členů ČSOB). Pokračují jednání s Ministerstvem životního prostředí o smlouvě o podmínkách pořádání o – akcí. Ta ale bohužel vinou vrchnosti už několik let skoro nikam nevedou. Tak snad někdy.
Časopis Orientační běh vychází nadále a 1 výtisk je stále zdarma pro oddíl.
Pohlídejte si termín ukončení registrace pro pěší OB 28.02., který se kvapem blíží.

Velkým přínosem je internetové stránka SO, která za rok své existence nabídla obrovské množství informací a možnost živého kontaktu Středočechů.  Snahou je poskytovat všem a všemi informační servis, možnost vyjádřit své názory, nápady, být stále spolu.
Servisem oddílům je výbor oblasti a jeho jednotliví členové. Nezapomínejte na to a budete – li potřebovat poradit, něco projednat, obracejte se.

SPRÁVNÝ SMĚR!