Výukové mapy 2011

[ převzato ze stránek Komise rozvoje orientačního běhu ]

V roce 2011 je opět připraven k realizaci projekt Výukové mapy v počtu 40 – 50 map pro orientační běh. Hlavním cílem projektu je spolupráce oddílů OB se školami – od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky.

  • Garant projektu: Kristýna Skyvová
  • Příprava mapových podkladů do tisku: Luboš Matějů
  • Tisk: Firma Žaket, Jarmila Němečková
  • Finanční zajištění: Z grantu Programu III MŠMT Všeobecná sportovní činnost a z rozpočtu ČSOS – zajišťuje sekretariát ČSOS, Jiří Šubrt

Podmínky projektu byly zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2011/1.

http://krob.eso9.cz/Pages/Zpravy/ZpravyDetail.aspx?ID=195