World Orienteering Day, 24. 5. 2017

(převzato ze stránek komise rozvoje orientačního běhu)

Ve středu 24. května 2017 se budou konat po celém světě akce druhého ročníku World Orienteering Day.

Základní myšlenka prvního ročníku překonání zápisu v Guinnessově knize rekordů o počtu účastníků na OB akcích v jeden den se podařila zrealizovat. Konečná čísla jsou: počet zemí 81, počet akcí 2013 a počet účastníků 252 927. Světový den OB v roce 2016 proběhl úspěšně také v České republice. Ve středu 11. května se zapojilo do pořádání 32 klubů, bylo připraveno 45 akcí a zúčastnilo se téměř 7.000 lidí!!!

V lednovém IOF Newsletter byly informace o vydání pokynů k World Orienteering Day 2017 – http://np.netpublicator.com/netpublication/n59226555. Na 52 stránkách WOD pokynů najdete nápady, jak provést akci WOD. V pokynech najdete spoustu inspirativních příkladů z celého světa a z různých druhů činností, které byly vyzkoušeny v loňském roce.

Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD ve středu 24. května 2017 v České republice obdobně jako v roce 2016 vytištěním účastnických diplomů, speciálních pohlednic World Orienteering Day a brožur OBjev OB a finančním příspěvkem 2.000,- Kč.

Podmínky podpory pořadatelů World Orienteering Day 2017:

  • „WOD akci“ registrovat na stránce http://worldorienteeringday.com a zaslat přihlášku předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz), v kopii na sekretariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Akce bude zapsána do seznamu akcí Dnů orientace v přírodě.
  • Přihláška „WOD akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné informace (pozvánka, rozpis, webová stránka).
  • Kvůli zajištění tisku a distribuci „WOD materiálů“ zaslat odhad požadovaného množství podle předpokládaného počtu účastníků s přihláškou do 30. dubna 2017.
  • Propagační materiálu WOD 2017 budou distribuovány od 10. – 20. května 2017 na celostátních závodech, poštou nebo odběrem na sekretariátu v Praze.
  • Po zdárném uskutečnění každé akce je nutné, aby oddíl (pořadatel akce) zaslal informaci o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).
  • Po dodání informací o průběhu akce zašle oddíl na sekretariát ČSOS fakturu za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě (název a datum akce) ve výši 2.000,- Kč.