Obrázek není k dispozici

Nový informační systém ČSOS (ORIS)

3. 1. 2013 František Pašek 0

[ převzato z http://beda.lpu.cz ] Informační systém ČSOS s názvem ORIS byl spuštěn (tedy zatím jen jedna jeho část – adresář klubů a evidence členů ČSOS). Systém má v budoucnu sdružovat veškerou agendu v ČSOS, ať již jde o evidenci členů, registraci sportovců, platby členských příspěvků, kalendář závodů, přihlášky, výsledky a další údaje, které dosud byly roztříštěné jednotlivě po různých místech internetu. Vedoucí klubů obdrželi e-mailem přístupové údaje do systému, aby mohli zkontrolovat uvedené údaje o klubu a stav členské základny, která je v systému nyní uváděna. Po provedení těchto kontrol a případných opravách nepřesných či chybějících údajů může vedoucí klubu také prostřednictvím systému „odeslat […]