8. zvolský OB

bez souhlasu převzato ze stránek OB Zvole

Milí příznivci pohybu podle mapy, můžete se těšit na 8. ročník závodu pro veřejnost. SK zvole opět po roce závod pořádá v centru obce a vlastní závod bude opět doprovázen dalšími zajímavými akcemi.

Termín: je stanoven na sobotu 13.10.2007

Prezentace: začíná od 9:30 na návsi u rybníka.

Centrum závodu: Ve Zvoli přímo na návsi u rybníka vedle autobusové zastávky

Kategorie: amatéři (muži/ženy), elita (muži/ženy), veteráni/veteránky (nad 45 let), rodiny s dětmi, děti hoši/dívky liniová trať

Startovné: děti 10Kč, ostatní kategorie přihlášení předem do 10.10. 20Kč, přihlášení na místě 40Kč

Mapa: mapa Zvole 2006 v měřítku 1:5000, vzdálenost vrstevnic 5m, vydal SK Zvole

Tratě: povedou centrem obce a okolí. Pro děti je připravena fáborková trať, ostatní kategorie budou hledat kontroly podle mapy

Diplomy a ceny: všichni startující dostanou účastnický diplom, první 3 v kategoriích obdrží diplom a věcné ceny.

Občerstvení: v cíli pro každého startujícího

Speciality: divácká kontrola na návsi nedaleko od centra závodu
komentování průběhu závodu doprovodný závod v elektronickém ražení v centru závodu od 11h

Přihlášky: předem e-mailem na zvole@orienteering.cz , telefonem na 603 858 303 nebo 9:30 až 10:00 v centru závodu

Dopravní omezení: z důvodu průběhu závodu v obci žádáme laskavě obyvatele, aby jezdili v době od 9 do 13 hodin v obci se zvýšenou opatrností a dbali mobilního dopravního značení

Ředitel závodu, stavitel tratí: Tomáš Hájek

Vedoucí startu a cíle: Katarína Hánělová a Soňa Hájková

Hlavní rozhodčí: Jaromír Háněl