Jiří Cabrnoch novým členem Soutěžní komise sekce OB Českého svazu orientačních sportů

Za odstoupivšího Fandu Paška (díky za práci v SK!) byl Středočeským krajským svazem OS nominován a předsednictvem sekce OB schválen Jiří Cabrnoch (KOB Kladno).