Krásná Poldi (Apokalypsa 08), alias: Vynález zkázy, Zakázané město, Zóna

závod PZL
Industriální sprint terénem, který svou obtížností a neobvyklou členitostí asi nemá konkurenci nejen u nás v Čechách; této obtížností (a také kvalitě mapy) jsem se pokusil uzpůsobit stavbu trati, takže se předem nebojte …

KONTAKT: Radek Mikuláš, mikulas@gli.cas.cz; 732 509 528
 
KDY: 26.1. 2008, prezentace 10.30-11.15, start v 11.15 (intervalový)

KDE – SHROMAŽDIŠTĚ: Kladno, bývalá vrátnice závodu Poldi Kladno (na konci Divadelní ulice – rohová křižovatka s ulicí Jar. Merhauta, asi 5 minut pěšky od autobusového nádraží v Kladně). Parkování v okolních ulicích. Autobusů z Prahy jede několik, z Berouna jede ráno jeden přímý nebo je možno jet Beroun – Praha – Kladno.

Charakter terénu: Částečně opuštěný, částečně revitalizovaný, částečně dožívající, z malé části také památkově chráněný průmyslový areál na ploše asi 1 km2, konala se tu mj. řada uměleckých sympozií, koncertů a také se tu konají nájezdy sběračů kovů. Jedná se o veřejně přístupný prostor, v areálu je řada různých provozoven a dílen (a jen jeden bufet, v sobotu bohužel zavřený ).

TRASY – TYP ZÁVODU: Sprint. Dlouhá: cca 3,5 km a 24 kontrol, krátká: cca 1,8 km a 11 kontrol.
Start: intervalový. Kontroly: „mlíka“ s barevnými propiskami. Průkazky: klasické papírové.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLO:
Účastníci závodu na krátké trati do 15 let mohou jít po dvojicích, oběma se započítá stejný čas.

MAPA:
Krásná Poldi 1 : 5000, stav podzim 2006. Mapa rychle stárne – někde přibyly nové ploty, haldy, budovy; jinde ubyly staré budovy apod., pozor!

BEZPEČNOST: Nevstupovat do budov, nelézt na mosty a věže, neporušovat zákazy vstupu, mimo cesty se pohybovat opatrně, koukat na zem. Aut se v sobotu v areálu pohybuje naprosté minimum, ale i s tím počítejte. Koleje – OK; v části areálu, kde se poběží, t.č vlaky nejezdí. Vše na vlastní riziko.

PŘIHLÁŠKY, STARTOVNÉ:
Během prezentace, budu ovšem vděčný za předběžné přihlášky do pátku 25.1., 15.00 hod., e-mailem na adresu mikulas@gli.cas.cz nebo na mobil 732 509 528, kvůli tisku map. Startovné – 25 Kč, krátká trať 20 Kč.