Rozpis závodu, 6. 10. 2007, Žilina

Stránky závodu

Klub orientačního běhu Kladno
(dříve TJ Sparta Doly Kladno)

ROZPIS
závodu v orientačním běhu

Pořádající orgán: PSOB a SSOB
Datum: Sobota 6.října 2007
Centrum závodů: Žilina – kinosál
Druh závodů: Závod jednotlivců na klasické trati, intervalový start

Zařazení do soutěží:

 • závod celostátního Rankingu (koeficient 1.00)
 • závod žebříčků středočeské a pražské oblasti v kat. DH -12 až DH -20
 • závod oblastního veteránského žebříčku v kat. DH 35L, DH 45L, DH 55, DH 65, DH 75
 • veřejný závod

Závody probíhají podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží ČSOB a soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ trati.

Vypsané kategorie:

 • D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
 • H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
 • T – tréninková trať 6 km
 • P – trať pro příchozí, jednoduchá 3 km
 • HDR (rodiče s dětmi)

Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, způsob obsazování se řídí soutěžním řádem Rankingu, nadpočetní závodníci budou přeřazeni do podkategorie K. H21-K a D21-K bez omezení.

Přihlášky: Do 29.9.2007 23:59:59 pomocí přihlašovacího systému hanácké oblasti (http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp), výjimečně emailem na adresu honzabenes@email.cz (přihláška je přijata po obdržení reply) v předepsaném formátu ČSOB dle platných Prováděcích předpisů. U každého závodníka musí být uvedeno číslo SI čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení.

Startovné (kategorie, ČSOB, po termínu):

 • H-10, DH-10L, HDR, 40 Kč, 40 Kč
 • DH-12, DH-14, 40 Kč, 60 Kč
 • Ostatní, 70 Kč, 140 Kč
 • Trénink, 40 Kč, 40 Kč

 

 • půjčovné za SI čip 20 Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 700 Kč)
 • vklady budou vybírány za celý oddíl souhrnně při prezentaci
 • změna v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč
 • změna času nebo kategorie je považována za dohlášku
 • dohlášky jsou možné pouze dle technických možností pořadatele
 • výše vkladu při podání protestu 200 Kč

Prezentace: na shromaždišti 9 až 9:45 hod.

Start: 00 = 10:30 hod.

Mapa: SPANILÁ 1:15 000, E=5m, stav léto 2007, formát přibližně A4, mapa není vodovzdorně upravena

Terén: Plochý se značnou sítí komunikací, střídavě zarostlý a průběžný

Systém ražení: Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SPORTIDENT.

Vzdálenosti:

 • parkoviště – centrum závodu (0 a více km)
 • centrum závodu – start (do 2 km)
 • centrum – cíl (do 2 km)

Výsledky: Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště.
Občerstvení: Občerstvení pro závodníky bude v cíli (štáva). Další občerstvení lze zakoupit v obci. Delší tratě mají občerstvení v lese (šťáva).
Informace: Jan Beneš, tel. 312 264 362
Hlavní činovníci závodů:

 • ředitel: Vladimíra Brumková
 • hlavní rozhodčí: Jan Beneš
 • stavitel tratí: Pavel Vinš

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží PSOB a Prováděcích pokynů soutěží pražské a středočeské oblasti ČSOB v OB.