Školení rozhodčí OB 3. třídy

Proběhne v sobotu 26.1.2019 v Praze na Strahově.

Po 16.12. se akce objeví v ORISu, kde se bude možno přihlašovat a budou zveřejňovány další informace.