ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH II. TŘÍDY

Pořádá ČSOB v termínu leden – únor 2009.
Kde, kdy přesně atd. se zatím neví.
Přihlášky na rozhodci@orientacnibeh.cz
Podmínkou pro získání kvalifikace RII je vlastnictví RIII, praxe minimálně 2 roky při pořádání závodů ČSOB, nebo oblastních a vícedenních závodů  ve funkci ředitel – stavitel – hlavní rozhodčí, minimální stáří 21 let a absolvování závěrečných zkoušek.
!!Pozor, přihlášky jsou do 03.11.!!
Zatím je přihlášen malý počet zájemců a hrozí, že školení se z důvodu nezájmu neuskuteční…