World orienteering day 2016

Český svaz orientačních sportů se připojil k výzvě Mezinárodní federace IOF s uspořádáním světového dne orientačního běhu. Termín 11. května 2016 i celá akce World Orienteering Day jsou pro Českou republiku velmi zajímavé ze dvou důvodů:

  • Akce pro veřejnost pod společným označením Dny orientace v přírodě plně splňují představu IOF o podobě akcí World Orienteering Day. V roce 2016 to bude již 8. ročník a pořadatelé mají již bohaté zkušenosti.
  • Uspořádání akcí World Orienteering Day v termínu 11. května, případně v měsíci květnu, výrazně pomůže s propagací Mistrovství Evropy, které se bude konat v termínu 21. – 28. 5. v Jeseníku.

ČSOS nabízí klubům, které se chtějí zapojit, zaslání speciálních pohledů s OB tématikou a logy WOD a ME v Jeseníku. Kvůli zajištění tisku a distribuci pohledů je potřeba zaslat odhad požadovaného počtu pohledů do 10. dubna 2016.
Pro pořadatele jsou připraveny soubory s logem WOD ke stažení na stránce Komise rozvoje OB.

Mezinárodní federace IOF vydala pro pořadatele akcí World Orienteering Day první podrobnější informace v angličtině s informací o zprovoznění webové stránky, kde budou všechny potřebné pokyny k registraci.