Rozpis finále přeboru škol 2007

Český svaz orientačního běhu a Republiková rada Asociace školních sportovních klubů ČR

Vás srdečně zvou na

REPUBLIKOVÉ FINÁLE PŘEBORU ŠKOL 2007
v orientačním běhu jednotlivců a družstev základních a středních škol

6.června 2007

OSTRAVA 2007

Závod se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
paní PhDr. Jaroslavy Wenigerové
a
pod záštitou náměstka primátora Statutárního města Ostravy
pana Mgr. Lubomíra Pospíšila

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: Městský svaz orientačního běhu Ostrava
Technické provedení: TJ BANÍK OKD Ostrava o.s, oddíl aktivního pohybu
Orienteering FiZA team Ostrava
Základní škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava –Hrabůvka
ZOO Ostrava
Datum konání: 6.června 2007 – středa
Místo konání: Ostrava – Zoologická zahrada
Prezentace: Dne 6. června 2007 – středa od 9,00 do 10.30 hodin v ZOO Ostrava
Start 00:00 : V 11,00 hodin v ZOO Ostrava
Přihlášky: do 28.května 2007 – e –mailem: prihlaskyRFPS07@seznam.cz
Kategorie:

 • D7: dívky (6. a 7. ročník ZŠ rok narození 1995, 1994, 1993)
 • H7: chlapci (6. a 7. ročník ZŠ rok narození 1995, 1994, 1993)
 • Prima a sekunda víceletých gymnázii
 • D9: dívky (8. a 9. ročník ZŠ rok narození 1993, 1992, 1991)
 • H9: chlapci (8. a 9. ročník ZŠ rok narození 1993, 1992, 1991)
 • Tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima sekunda šestiletých gymnázií
 • DS: dívky (1. až 4 .ročníku středních škol narozených 1987-1991)
 • HS: chlapci (1. až 4. ročníku středních škol narozených 1987-1991)
 • Kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

V dané kategorií mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně!
Složení družstva: Družstvo ZŠ a ekvivalent gymnázií: D7 – 5 bodují 2, H7 – 5 bodují 2, D9 – 5 bodují 2, H9 – 5 bodují 2   
Družstva SŠ a ekvivalent gymnázií: DS – 5 bodují 2, HS – 5 bodují 2
Postup: Na Republikové finále postupují: Vítězové krajských finále družstev ZŠ a SŠ PŘEBORU ŠKOL 2006/2007
Kraje jejíchž družstva se na Republikovém finále 2005/2006 umístila do 6. místa mohou přihlásit družstva dvě:

ZŠ: Olomoucký, Pardubický, Ústecký, Vysočina, Moravskoslezský, Zlínský
SŠ: Moravskoslezský, Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Vysočina
Bodování: Podle počtu zúčastněných družstev obdrží první v kategorii tolik bodů x 2. Další bodující závodník o bod méně!
Poznámka: V případě, že z technických důvodů nebude v kraji zorganizováno krajské finále může výbor příslušného krajského svazu OB nominovat reprezentační družstvo ZŠ a SŠ. Přičemž musí jít vždy o žáky a žákyně jedné školy!!
Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOB
Vklady: Vedoucí družstva složí při prezentaci 10.- Kč za každého závodníka.
Všechny peníze budou použity jako dotace ZOO Ostrava pro krmení Vámi vybraného zvířete!
Doprava: Individuálně na náklady vysílající složky.
Doprava MHD
V Ostravě: Budou informovány přihlášené družstva a bude zveřejněno na strankách PŘEBORU ŠKOL 2007 www.zslukasove.cz/obrf07
Ubytování: Nabízíme možnost ubytování z úterý 5.června 2007 na středu 6. června 2007 ve třídách ZŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava Hrabůvka ve vlastním spacím pytli za 30.-Kč na osobu. Zaplacení při ubytování. Otevřeno od 17,00 hodin. Viz. Info na stránkách.
Večeře: Nabízíme možnost teplé večeře v jídelně školy za 50.-Kč.
Zájemci se k odběru večeře musí přihlásit předem a počet jídel uvést v přihlášce. Peníze na jídlo poslat na účet: ZŠ MUDr.Emílie Lukášové, Klegova 29, Ostrava –Hrabůvka, 700 30
50234761/0100 VS: 270802 zaslat do 28.5.2007, uveďte počet jídel v přihlášce.
Nabídka jídla bude zveřejněna na stránka PŘEBORU ŠKOL 2007 www.zslukasove.cz/obrf07
Mapa: ZOO Ostrava 2007 – 1: 4000, revize květen 2007, A3, zabalena
Ražení: SPORT Ident elektronické SI –  nezapůjčujeme! Pro družstvo zajistí vysílající  složka.
Forma přihlášky: Název kraje – Název školy – Příjmení a jméno vedoucího, který musí být starší 18.let! Kopie přihlášky při prezentaci bude potvrzena otiskem razítka a podpisem ředitele školy.
Kategorie-příjmení a jméno- ročník školy-narození – číslo čipu!
Zašlete e-mailem na: prihlaskyRFPS07@seznam.cz do 28.5.2007

Upozornění: Závodí pouze zdraví jednotlivci. Za zdravotní stav ručí vysílající složka. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!
Výsledky: z krajských finále zašle pořadatel Krajského finále PŘEBORU ŠKOL 2007 v orientačním běhu do 28.5.2007 na adresu: vysledkyKFPS07@seznam.cz
Informace, kontakty: zajfiza@centrum.cz
Stránky www: www.zslukasove.cz/obrf07  spuštěny od 13.4.07
Telefon škola ZŠ MUdr.Emílie Lukášové: 596784723 i fax
Zajíc: 596724049
Činovníci:

 • Ředitel závodu: PaedDr. Jarmila Špeldová, ředitelka školy
 • Hlavní rozhodčí: Mgr. Josef Zajíc
 • Stavitel tratí: Mgr. Petra Zajícová a Bc. Josef Zajíc
 • WWW.stránky: Mgr. Václav Vávra

V Ostravě dne 10.dubna 2007, Mgr. Josef Zajíc (hlavní rozhodčí) a PaedDr. Jarmila Špeldová (ředitelka závodu)

„ Místo drog a alkoholu sejdeme se v lese spolu!“

O S T R A V A   2007